กำหนดการสวดพระอภิธรรมในงานศพคุณดุสิต นนทะนาคร เพิ่มเติม

ขอเรียนแจ้งกำหนดสวดพระอภิธรรมสำหรับงานศพคุณดุสิต นนทะนาคร (เพิ่มเติม) โดยจะสวดทุกวันอังคาร เว้นอังคาร ดังนี้ครับ

  • วันอังคารที่  27  กันยายน  2554
  • วันอังคารที่  11  ตุลาคม  2554
  • วันอังคารที่  25  ตุลาคม  2554
  • วันอังคารที่  8   พฤศจิกายน  2554
  • วันอังคารที่  22  พฤศจิกายน  2554
  • วันอังคารที่  6   ธันวาคม  2554

เวลา :  19.00 น.
สถานที่ :  วัดธาตุทอง ศาลา 20/1 (ศาลาทรง วงศ์สงวน)
กำหนดทำบุญ ครบ 50 วัน :   วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น.  ณ ศาลา 20/1 (ทรง วงศ์สงวน)
กำหนดทำบุญ ครบ 100 วัน : วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น.  ณ ศาลา 20/1 (ทรง วงศ์สงวน)
และในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายนที่จะถึงนี้ เวลา 06.30 ถึง 10.00 น. มีกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น เริ่มที่สวนลุมพินีไปทางถนนสีลม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คุณดุสิตริเริ่มไว้ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมครับ (เริ่มเดินเวลา 08.00 น.) ตามรายละเอียดข้างล่างนี้

http://www.tma.or.th/TMANews/tabid/63/articleType/ArticleView/articleId/31/–.aspx

14 กันยายน – กรุงเทพฯ:  ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น (ภตค.)  ประกาศสานต่อเจตนารมณ์ของ คุณดุสิต นนทะนาคร   อดีตประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยมีองค์กรทุกภาคส่วน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ      เข้าร่วมงาน เพื่อแสดงพลังมวลชนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2554

          คุณหญิงชฎา  วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   กล่าวว่า “ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น รู้สึกเสียใจต่อการจากไปของ คุณดุสิต นนทะนาคร  ผู้ริเริ่มโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่นและเพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ จะมีการคัดเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น แทนคุณดุสิต นนทะนาคร  เพื่อขับเคลื่อนการทำงานต่อต้านคอร์รัปชั่นต่อไป สำหรับกิจกรรมใหญ่ของภาคีฯ ในการเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น ในวันที่ 25 กันยายนนี้ ได้เรียนเชิญ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  และ นายอภิสิทธ์  เวชชาชีวะ  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รวมถึงผู้แทนภาครัฐ  ภาคเอกชน ประชาชน เยาวชน สื่อมวลชน และศิลปิน พร้อมใจกันมาแสดงพลังและกล่าวคำปฏิญาณต่อต้านคอร์รัปชั่นร่วมกัน”

ตลอดระยะเวลาที่คุณดุสิต ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมทั้งปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำองค์กรเอกชนที่มีการทำงานเพื่อสังคมจนเห็นเป็นรูปธรรมมากมาย  โดยเฉพาะการจัดตั้งภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น  ที่มีองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเป็นภาคีฯ เพิ่มมากขึ้น จากเริ่มต้น 23 องค์กร เพิ่มขึ้นเป็น 30  องค์กร  ซึ่งได้สร้างความตื่นตัวให้ภาคเอกชนได้ตระหนักและเข้าใจถึงผลกระทบของการทุจริตในระดับ    มหภาค  แม้วันนี้คุณดุสิตจะจากไปด้วยโรคร้าย  แต่ภารกิจการหยุดคอร์รัปชั่นในประเทศไทย  ที่คุณดุสิตได้ริเริ่มไว้ ได้สร้างแรงผลักดันและจุดประกาย ให้พวกเราสานต่อเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากประเทศไทยต่อไป

         นายสมพล  เกียรติไพบูลย์  ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “การรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยได้ริเริ่มขึ้น เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 โดยเป็นการจัดสัมมนาต่อต้านคอร์รัปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศไทย และกิจกรรมการเดินรณรงค์ รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมใหญ่ครั้งที่ 2 ของปี 2554        ซึ่งเป็นความมุ่งหมายที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของคุณดุสิต    นนทะนาคร ผู้ก่อตั้งภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น  ในการหยุดการทุจริตและปราบปรามการคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากประเทศไทย และเชื่อมั่นว่า หากนักธุรกิจ ภาคเอกชนหยุดจ่าย จะทำให้นักการเมืองหยุดคอร์รัปชั่น”

กำหนดการเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 6  เริ่มเดินขบวนเวลา 08.00 น. โดยเริ่มต้นที่สวนลุมพินี ไปตามถนนสีลม เลี้ยวกลับที่แยกนราธิวาสราชนครินทร์ เดินกลับไปที่เริ่มต้น โดยจะสิ้นสุดในเวลา 10.00 น. โดยประมาณ ภายในงานมีการจำหน่ายเสื้อยืดต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อสวมใส่เป็นสัญลักษณ์ แสดงถึงพลังเครือข่ายที่จะร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นในครั้งนี้

           ผศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เสนอผลการสำรวจ ทัศนะของประชาชนต่อปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นไทย (Corruption Perception Index: CPI) “ผลสำรวจ 56.7% คิดว่าปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย  และ หากไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ในอีก 1 ปีข้างหน้าปัญหาคอร์รัปชั่นของประเทศไทยจะรุนแรงเพิ่มขึ้น 55.1% และจากผลสำรวจพบว่า  75.1 % จะนิ่งเฉยเมื่อพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่น เพราะเห็นว่าไม่เกี่ยวกับตัวเรา 32.1%  หากต้องการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นจะต้องเริ่มไปพร้อมกัน 34.2%   และความเห็นต่อความจริงใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น  20.2% เห็นว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจ, 33.4% ให้ความคิดเห็นว่าน้อย และปานกลาง 26.7%,  และ19.7% เห็นว่ารัฐบาลมีความจริงใจมากตามลำดับ และรัฐบาลควรดำเนินการ สร้างจิตสำนึกให้เยาวชน และนักเรียนในโรงเรียนอย่างเป็นกิจลักษณะ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นได้

ส่วนดัชนีความคิดเห็นต่อปัญหาคอร์รัปชั่นไทย ในปัจจุบัน  เดือนสิงหาคม อยู่ที่ 66.9% ลดลงจากเดือนกรกฎาคม ซึ่งอยู่ที่ 67.4% และดัชนีความคิดเห็นต่อปัญหาคอร์รัปชั่นไทยในอนาคต ผลสำรวจในเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 91.4% เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม ซึ่งอยู่ที่ 89.4%”

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ภาคีเครือข่าย
ต่อต้านคอร์รัปชั่น เบอร์โทรศัพท์ 02-622-1860 -76

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s