หนังสือเชิญประชุมกรรมการกองทุน บช.

กองทุนศิษย์เก่าวิทยาลัยบางแสน

วันที่   4 ตุลาคม  2553

เรื่อง   ขอเชิญประชุม

เรียน   ที่ปรึกษาและกรรมการกองทุน บช.

ด้วยประธานกรรมการกองทุนศิษย์เก่าวิทยาลัยบางแสน ได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการกองทุน บช.   เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ของกองทุน บช.  ในวันพฤหัสบดีที่   14 ตุลาคม 2553   เวลา 18:00 น.   ณ ห้องอาหาร My Choice  ซอยสุขุมวิท 36  (ติดสถานี BTS ทองหล่อ)  ดังระเบียบวาระการประชุมปรากฎข้างล่างนี้

จึงขอเชิญที่ปรึกษาและกรรมการกองทุนบช. ทุกท่านเข้าร่วมประชุมกองทุนบช. ครั้งที่  17-1/2553   ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย  จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเรืองฤทธิ์  พูลสวัสดิ์)

เลขานุการ กองทุน บช.

โทร.     02-331-6028    081-842-5546

ระเบียบวาระการประชุมกรรมการกองทุน บช.

วาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

วาระที่ 3   รับรองสถานะการเงินของกองทุนบช.

วาระที่ 4    การช่วยเหลืออาจารย์ และศิษย์เก่าบช.

วาระที่ 5    การเตรียมจัดงานวันบช.ปี54

วาระที่ 6    การจัดแข่งขันกอล์ฟประจำเดือนตุลาคม53

วาระที่ 7   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s