เมลจาก ม.บูรพา

งานสังสรรค์ชาววิทยาลัยบางแสนครั้งต่อไปคือ ครั้งที่ 34 วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554
ผู้เป็นเจ้าภาพคือรุ่น 6,7,8,9 และ 10
จากการที่ผมได้รับการติดต่อจากม.บูรพา โดยเฉพาะคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ใช้และดูแลอาคารเรียนของวิทยาลัยบางแสนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาคารอนุรักษ์ ไ้ด้มีการบูรณะเสริมฐานรากปรับปรุงและเปิดใช้งาน และต้องการทำบุญเลี้ยงพระเภรในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554 ต้องการให้ทางศิษย์เก่าวิทยาลัยบางแสนไปร่วมงาน ประกอบกับผมได้พบกับรุ่นพี่บางแสนรุ่น 11 ซึ่งมีริสอร์ทอยู่ที่ริมหาดวอนนภา(หาดหน้าบ้านพักอาจารย์ที่พวกเราเคยไปวิ่งเล่นและจับปูลมกัน) รับในเรื่องจัดงานสังสรรค์ของพวกเราได้ ก็น่าจะเป็นความลงตัวและได้บรรยากาศดีมากๆ ทำบุญตอนเที่ยงในอาคารเรียนวิทยาลัยบางแสน กลับมาทบทวนบรรยากาศเก่าๆ เย็นก็เป็นการเลี้ยงสังสรรค์ริมทะเล ขนครอบครัวไปด้วยก็ดี พักค้างคืน เช้าไปเดินออกกำลังกาย หาอะไรทานอร่อยๆ บรรยากาศบางแสนปัจจุบันดีมากๆ คึกคักทั้งวันทั้งคืน
ผมก็เกริ่นมาเป็นการนำเสนอ ได้คุยกับพี่บางท่านที่อยู่ในรุ่นที่เป็นเจ้าภาพ แต่ไม่ทุกคน ผมกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอกับคณะกรรมการที่เป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้ จะเดินทางไปสำรวจสถานที่จริงทั้งหมดเร็วๆนี้ ที่นี่
ข้างล่างคือเมลที่ได้รับการติดต่อมา

เรียน คุณชุชัช มโนธรรม

เรียนคุณชูชัช (ปกรณ์) มโนธรรม
    
สิ่่งที่ส่งมาด้วย  จดหมายเรียนคุณธนิต หาสาสน์ศรี (รุ่น ๖)
  
เรียนคุณธนิต หาสาสน์ศรี (รุ่น ๖)
  
    ขอขอบพระคุณมากเลยคับที่ตอบกลับจดหมายฉบับนี้เพราะผมตั้งตารอคอยจดหมายจาก ศิษย์เก่าวิทยาลัยบางแสนเพราะผมเชื่อว่าวิทยาลัยบางแสนนั้นยังมีลมหายใจเสมอ และเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของมหาวิทยาลัยบูรพา รูปศิลาฤกษ์ของวิทยาลัยบางแสนผมจะถ่ายให้ใหม่เพราะรูปเก่านั้นผมถ่ายตอนพบ ครั้งแรกซึ่งยังมีสีครีมทาทับอยู่ซึ่งและดูยังไม่รู้ว่าเป็นศิลาฤกษ์ของ วิทยาลัยบางแสน ซึ่งหลังจากพบผมได้แจ้งอธิการบดีในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  อุปถัมป์ และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.รัชนีภรณ์  ทรัพย์กรานนท์ ให้รับทราบ จนมีการบูรณอาคารอนุรักษ์ครั้งล่าสุด คือการทำเสาตอม่อให้ทั้งหมด ทั้งนี้เพราะต่อม่อเดิมชำรุดจนเสี่ยงต่อการพังทลายจนมีการประกาศยุติการใช้ งานอาคารอนุรักษ์เป็นการชั่วคราว จึงส่งผลให้อาคารอนุรักษ์ ซึ่งได้ทำหน้าที่อย่างเต็มภาคภูมิกว่า ๕๐ ปี ต้องเงียบเหงาไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตอนนี้อาคารอนุรักษ์หลังหารซ่อมบำรุงขนานใหญ่ ได้กลับมาสง่างามดังเดิมและทำหน้าที่ยังสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งแล้ว ดั่งที่ได้กล่าวไปในจดหมายฉบับที่แล้วว่าตอนนี้มีสามคณะมาใช้อาคารอนุรักษ์ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร และคณะศึกษาศาสตร์ โดยรูปถ่ายศิลาฤกษ์ที่วางโดยจอมพลป.พิบูลสงครามนั้น ผมจะรีบถ่ายแล้วส่งให้อย่างเร็วที่สุดภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ รวมทั้งบรรยากาศอาคารอนุรักษ์ในบรรยากาศปัจจุบันด้วย  เพื่อเป็นการเชื่อมต่ออดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เนื่องในโอกาสที่อาคารอนุรักษ์ได้เปิดใช้อีกครั้งหนึ่งนั้น ผมจึงอยากจะเรียนหารือว่าพอมีโอกาสไหมที่จะเรียนเชิญศิษย์เก่าวิทยาลัย บางแสน มาร่วมทำบุญกัน ณ อาคารอนุรักษ์ เพื่อย้อนนึกถึงวันวาน และดำรงชื่อวิทยาลัยบางแสนไว้ในความทรงจำของมหาวิทยาลัยบูรพา และจะได้เป็นการพบปะกับ
                                                                                        ด้วยความเคารพ

                                                                                       ฆโนทัย(โน)ยินดีสุข

และด้วนคุณธนิต หาสาสน์ศรี (รุ่น ๖) ได้แนะนำผมมาเพื่อปรึกษาเรื่องการทำบุญ ณ อาคารเรียนวิทยาลัยบางแสนหรืออาคารอนุรักษ์ในปัจจุบันกับคุณชูชัช (ปกรณ์ )มโนธรรม ดังเนื้อความในเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้ ผมจึงขออนุญาตเรียนสอบถามถึงความเห็นว่าควรไม่ควรอย่างไร ทั้งนี้หวังใจเป้นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์

                                                                                      ด้วยความเคารพ

                                                                                     ฆโนทัย (โน) ยินดีสุข


เรื่อง ขอความเห็นจากศิษย์เก่าวิทยาลัยบางแสน

    เนื่องด้วยอาคารอนุรักษ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นอาคารของวิทยาลัยบางแสน และต่อมาได้โอนให้กับวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน โดยอายุการก่อสร้างของอาคารอนุรักษ์นั้นถ้านับตั้งแต่การก่อสร้างในปีพุทธศักราช ๒๔๙๖ จนถึงปัจจุบันนี้ พุทธศักราช ๒๕๕๓ เป็นเวลากว่า ๕๗ ปีแล้ว ซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับอาคารอนุรักษ์มาโดยตลอดนั่นก็คือ ศิลาฤกษ์ในการสร้างอาคารอนุรักษ์ ซึ่งจอมพล ป .พิบูลสงครามได้เดินทางมาวางด้วยตนเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการให้อนุชนรุ่นหลังตระหนักรู้ว่า ณ ที่แห่งนี้ เคยเป็นวิทยาลัยบางแสนมาก่อน และที่แห่งนี้นี่เองที่เป็นสถานที่หล่อเลี้ยงให้วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนเติบโตมาจนเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบันนี้   และในขณะมหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดทำหอเกียรติประวัติมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมจึงใคร่ขอความเห็นจากท่านศิษย์เก่าวิทยาลัยบางแสน  ในการย้ายศิลาฤกษ์ของอาคารอนุรักษ์ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดในมหาวิทยาลัยบูรพา  เข้าไปเก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัย อันสามารถทำให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยบุรพานั้นรับรู้ร่วมกัน  และเป็นการยืดอายุของหลักฐานชิ้นสำคัญของวิทยาลัยบางแสน และมหาวิทยาลัยบูรพาให้ยืนยาวต่อไป

                                                                                                     ขอแสดงความนับถือ
                                                                                                      ฆโนทัย  ยินดีสุข

ป.ล.ขอความอนุเคราะห์แจ้งศิษย์เก่าวิทยาลัยบางแสนและขออนุญาตรบกวนตอบกลับด้วยนะครับตามอีเมลนี้ หรือสะดวกติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๖๐๐-๙๒๖๘ และ ๐๘๓-๑๑๒-๐๑๑๐ ขอขอบพระคุณล่วงหน้านะครับ


ชูชัช(ปกรณ์) มโนธรรม (กบ)
Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s